Geografi

Mata Pelajaran Geografi
latihan-soal-ulangan-harian-pts-pas-pat-geografi-kelas-10-11-12


Latihan Soal :
Kelas 10
  • PTS (Penilaian Tengah Semester) Gasal
  • PTS (Penilaian Tengah Semester) Genap 
Kelas 11
  • PTS (Penilaian Tengah Semester) Gasal
  • PAS (Penilaian Akhir Semester) Gasal
  • PTS (Penilaian Tengah Semester) Genap 
  • PAS (Penilaian Akhir Semester) Genap
Kelas 12
  • PTS (Penilaian Tengah Semester) Gasal
  • PAS (Penilaian Akhir Semester) Gasal
  • PTS (Penilaian Tengah Semester) Genap 
  • PAS (Penilaian Akhir Semester) Genap

Post a Comment